Kolejny rekord polskiego eksportu do Rumunii!

Kolejny rekord polskiego eksportu do Rumunii!

Tak oto mamy kolejny rekordowy rok polskiego eksportu do Rumunii! Łączna wartość polskich towarów i usług dostarczonych na rumuński rynek w 2018 roku wyniosła 4,61 mld euro. Polski eksport do Rumunii zwiększył się tym samym o 12,2% w porównaniu z rokiem poprzednim,...